Pani Halina Ordon z Cygan otrzymała Nagrodę Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli.
To prestiżowe wyróżnienie Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał doceniając zaangażowanie pani Haliny w działalność na rzecz krzewienia kultury ludowej, a w szczególności kultury Lasowiaków. Cieszymy się ogromnie, życzymy kolejnych sukcesów oraz wytrwałości w przedsięwzięciach promujących nasze lokalne tradycje.