Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych.
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
Bilet rodzinny przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom i minimum dwójce dzieci.

Ceny na seans 2D*

Bilet normalny: 18 zł
Bilet ulgowy, rodzinny: 16 zł
Bilet grupowy (dla grup zorganizowanych): 14 zł

Ceny na seans 3D*

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy, rodzinny: 17 zł
Bilet grupowy (dla grup zorganizowanych): 16 zł

KINO METALOWIEC HONORUJE KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

Seanse filmowe objęte są Programem Dla Rodzin Wielodzietnych – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z Programu, należy przy zakupie biletu i przy wejściu z nim do sali kinowej wylegitymować się własną Kartą Dużej Rodziny oraz dokumentem tożsamości z fotografią.

Ceny na seans 2D*

Bilet normalny: 10.80 zł

Ceny na seans 3D*

Bilet normalny: 12.00 zł

* Informujemy, że ceny biletów mogą się różnić w zależności od wymogów dystrybutorów.