Urszula Osińska rozpoczęła pracę w bibliotece w Nowej Dębie 1 lipca 1968 roku. Jednocześnie została kierowniczką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Dębie. Organizatorem utworzonej placówki była Powiatowa Biblioteka w Tarnobrzegu. W zorganizowaniu Miejskiej Biblioteki udział wzięli: ze strony Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Tarnobrzegu pan Czesław Żarów – kierownik Biblioteki a ze strony Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Dębie pan Zbigniew Asner – przewodniczący Prezydium. Biblioteka znalazła siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Świerczewskiego 4, obecnie ul. Jana Pawła II. Skromne były początki: 1 stolik przykryty zielonym płótnem,5 regałów a na nich 566 książek. Księgozbiór, sprzęt biblioteczny oraz dokumenty i druki przekazane zostały pani Urszuli Osińskiej przez instruktorkę z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Biblioteka była czynna od 11 godz. do 18 godz. w ciągu tygodnia. W 1974 roku biblioteka zostaje przekształcona w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. W 1975 roku zarejestrowano 1000 czytelników, pani Urszula Osińska awansowała na dyrektorkę, przyznano ½ etatu, rok później zamieniono tę część etatu na cały i pracę rozpoczęła pani Edwarda Rębisz. W roku 1978 biblioteka posiadała 5 filii: W Dębie, Chmielowie, Majdanie Królewskim, Komorowie i Krzątce. W 1980 roku 22 lipca odbyła się wielka przeprowadzka do budynku Domu Kultury i Techniki. W przetransportowaniu księgozbioru i sprzętu bibliotecznego pomogli żołnierze z poligonu. Pani Urszula Osińska otrzymała nominację na dyrektorkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowej Dębie. Dotychczasowe zasoby książek zostały podzielone według przeznaczenia. Taki był początek 3 agend: Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni. Pracę rozpoczęły nowe bibliotekarki. Czytelnię prowadziła od lipca 1982 pani Maria Kaczkowska-Zając (nieżyjąca już nasza koleżanka). Oddział dla Dzieci objęła pani Krystyna Nowak, w Wypożyczalni dla Dorosłych pracę rozpoczęła pani Joanna Nowosad. Pani Urszula Osińska pracowała w bibliotece w Nowej Dębie do lipca 1987 roku. Po odejściu pani Osińskiej z biblioteki, pracą kierowała pani Krystyna Nowak, pełniąc funkcję dyrektorki MGBP w Nowej Dębie do 1996 roku. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych nie była korzystna dla biblioteki. Władze miasta szukały oszczędności. Rada Miejska w Nowej Dębie w dniu 5 pażdziernika 1995 roku mocą uchwały zdecydowała o połączeniu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej z Domem Kultury. Połączone jednostki od 1996 roku utworzyły Samorządowy Ośrodek Kultury. Pani Krystyna Nowak kierowała biblioteką do 1998 roku. W roku 1999 dyrektorka SOK pani Alicja Suska kierowanie biblioteką powierzyła pani Małgorzacie Węgrzynek. Od 2009 roku po dzień dzisiejszy funkcję kierownika Biblioteki pełni pani Patrycja Jeż.

W skład wchodzą trzy filie znajdujące się w Nowej Dębie – Rozalinie, Chmielowie i Cyganach.