Dm Ludowy w Rozalinie został oddany do użytku 12 listopada 2010 roku. Swój obecny wygląd stara remiza zawdzięcza realizacji zadania ,,Adaptacja części remizy OSP w Rozalinie na potrzeby Domu Ludowego – Wiejskiego Centrum Aktywności” realizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W Filii odbywają się okolicznościowe spotkania, imprezy organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury.