W dniu 2 maja 2024 r. Centrum Kultury w Chmielowie wraz z biblioteką będą nieczynne.  

Zostało otwarte 15 lipca 2010 r. W CK mieści się Filia nr 3 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowa Dęba. Biblioteka Publiczna w Chmielowie powstała w 1950 r. Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 10883 woluminy. Zbiory biblioteki to literatura piękna, popularnonaukowa oraz dla dzieci i młodzieży. Dostępne są również gazety i czasopisma: „Przyjaciółka”, „Echo dnia”, „Angora”, „Wiktor”, „Junior”, „Świerszczyk”. W bibliotece odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.

W Centrum Kultury odbywają się spotkania Klubu Seniora oraz zajęcia: Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu tanecznego Mażoretki „Diament”, „Dziecięcej grupy wokalnej” oraz grupy tanecznej “Folk Dance”.

Spotykają się tu organizacje działające na terenie Sołectwa Chmielów: Stowarzyszenie „Chmielowianie”, Koło Gospodyń Wiejskich „Chmielowianki”, Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtys wraz z Radą Sołecką.

W Centrum Kultury odbywają się również imprezy cykliczne: Festiwal Orkiestr Dętych, Święto „Pieczonego ziemniaka” oraz Spotkania opłatkowe dla mieszkańców Chmielowa.