Centrum Kultury Lasowiackiej zostało oddane do użytku 1 lipca 2008 r. W CKL działa Biblioteka Publiczna, która posiada 6080 woluminów. Są to książki dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz literatura popularno-naukowa. Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma: „Przyjaciółka”, „Tygodnik Nadwiślański”, „Świerszczyk”, „Wiktor Gimnazjalista”, “Podkarpackie wiadomości rolnicze”. Do stałych form pracy w Centrum Kultury Lasowiackiej należą: kółko plastyczne dla dzieci, kółko rękodzieła artystycznego dla dorosłych, Klub Złotego Wieku, Zespół Ludowy „Cyganianki”, Kapela Ludowa „Lasowiacy”, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy “Rutka”, Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy “Koniczynka”, grupa teatralno-obrzędowa “Cyganiacy”, zajęcia taneczne “Folk Dance” dla dzieci. W CKL znajduje się również Izba Regionalna im. Marii Kozłowej w której możemy podziwiać eksponaty codziennego użytku naszych przodków. Spotykają się tu organizacje działające na terenie wsi Cygany: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „INICJATYWA”, Koło Gospodyń Wiejskich “Cyganianki”, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy. Cykliczne formy działalności na terenie Cyganów to: Dni Kultury Lasowiackiej, Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, Konkurs Palmy Wielkanocnej, Konkurs dla dzieci “Wspomnienie z wakacji”, Wystawa Rękodzieła Artystycznego, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Seniora.